Speciální dveře

Jaké speciální dveře potřebujete?

Potřebuji:

 

Vyhláška 202/1999 Sb.

stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří k zabezpečení požární ochrany staveb a technologií.

V § 5 této vyhlášky je uveden systém jednotného značení požárních dveří (klasifikace stavební konstrukce z hlediska požární odolnosti), kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří (včetně zárubní). Velmi důležité je zároveň umístění značení. Značení se provádí přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na dveřích a rámech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří ve stavbě.V případě použití skleněné výplně ve dveřní sestavě se provede stanovené značení v ploše skla této výplně. To může být doplněno značkou výrobce nebo dovozce.

Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti těchto výrobků. Značení se umisťuje tak, aby nebyla snížena viditelnost a čitelnost české značky CCZ provedené podle zákona č. 22/ 1997 Sb. ve smyslu nařízení vlády č.179/ 1997 Sb., případně evropské značky shody EC.

štítek protipožádní dveře

 

EI 15, 30, 45, 60 a 90 (minut) - výrobky požárně bezpečné

EW 15, 30, 45, 60 a 90 (minut) - výrobky požárně odolné

E - označení celistvosti konstrukce (doba, po kterou nedojde k porušení celistvosti, tedy například k vytvoření trhlin, děr, vypadnutí části konstrukce, atd.)

I - označení pro konstrukce s požárně izolačními vlastnostmi (doba, po kterou jsou na neohřívané straně vzorku teploty nižší než mezní, které stanoví zkušební norma ČSN EN 1634-1 (nahradila ČSN 730852) či zkušební předpis)

EI - bránící šíření tepla

W - označení pro konstrukce, omezeně propouštějící sálavé teplo (doba, po kterou je hustota tepelného toku ve stanovené vzdálenosti nižší než mezní, kterou stanoví zkušební nebo projektová norma ČSN EN 1634-1 či zkušební předpis)

EW - omezující šíření tepla

DP1 - konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty, například ocelový požární uzávěr - dříve D1
DP2 - požární uzávěr z nehořlavých hmot (jak dřevěný, tak ocelový) - dříve D2
DP3 - dřevěný požární uzávěr - dříve D3

S - kouřotěsný požární uzávěr (označuje schopnost zkoušené konstrukce zabránit proniku zplodin hoření v množství, které je zdraví nebezpečné)

C - uzávěr opatřený samozavíracím zařízením

R - označení pro únosnost konstrukce

32dB - zvukotěsný dřevěný požární uzávěr (maximální zvukotěsnost)
44dB - zvukotěsný ocelový požární uzávěr (maximální zvukotěsnost)

Dokumenty ke stažení

pdfDetail zárubně - 7 kroků pro správný výběr
pdfCo musíte vědět, aby jste určili správnou velikost cylindrické vložky?
pdfVložkový zadlabací zámek s převodem

Právo změny vyhrazeno. Za případné chybně uvedené informace neručíme. Všechny technické údaje je nutno konzultovat s naším technickým oddělením.

Nezávazná poptávka

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies.