Skládané pláště - skladba V

Skládané pláště - skladba V

Skladba IV

  • C-kazeta s vloženou tepelnou izolací
  • tepelná izolace kotvená pomocí speciálních kotevních šroubů obkladových prvků
  • difuzně otevřená fólie např. DEKTEN
  • trapézový plech na čela C-kazet

Vyhodnocení:

Z vypočtených hodnot vyplývá, že skladba vyhoví požadavkům normy z hlediska součinitele prostupu tepla i při vyšších teplotách a vlhkostech interiéru. Výpočet prokazuje, že tento princip skladeb umožní odstranit povrchovou kondenzaci pro prostory s vlhkostí do 60% (požadavek normy).

Poznámka: Výpočet je proveden pro tloušťku "přídavné" tepelné izolace 60mm. Při vyšších tloušťkách skladba bezpečně vyhoví pro všechny uvažované parametry interiéru. Zvýšená pracnost při montáži vnějšího plechu. V místě kotvení může dojít ke zvlnění (deformaci) plechu - estetické vady.

Hodnoty součinitele tepelné vodivosti a vnitřní povrchové teploty:

Skládané pláště - skladba V - graf 1 Skládané pláště - skladba V - graf 2

Právo změny vyhrazeno. Za případné chybně uvedené informace neručíme. Všechny technické údaje je nutno konzultovat s naším technickým oddělením.

Nezávazná poptávka

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies.