Skládané pláště - skladba Ia

skladba 1a

Skladba Ia

  • C-kazeta s vloženou tepelnou izolací
  • difuzně otevřená fólie např. DEKTEN
  • trapézový plech na čela C-kazet

Vyhodnocení:

Z vypočtených hodnot vyplývá, že skladba vyhoví požadavkům normy z hlediska součinitele prostupu tepla jen při nižších teplotách interiéru a nižších hodnotách vlhkosti. Výpočet prokazuje, že na vnitřním povrchu skladby dochází pro všechny varianty podmínek interiéru k povrchové kondenzaci, při venkovních nízkých teplotách i k namrazování, dochází k tepelným ztrátám (tepelnému mostu). Tuto kondenzaci pro vlhkost interiéru do 60% české normy nepřipouštějí.

 

Hodnoty součinitele tepelné vodivosti a vnitřní povrchové teploty:

graf 1 1  graf 1 2

.


Právo změny vyhrazeno. Za případné chybně uvedené informace neručíme. Všechny technické údaje je nutno konzultovat s naším technickým oddělením.

Nezávazná poptávka

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies.